Call V247 Banner

Đón xem chương trình sổ xố đặc biệt 2013

Chương trình xổ số đặc biệt 2013

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Vietface Houston 51.2 & Dallas 55.5 vào lúc 8:00 PM (Central Time), ngày June 8, 2013. Subscriber  Youtube chanel của CallV247 tại www.youtube.com/callv247 để theo dõi lại buổi sổ xố.

THÔNG TIN VỀ VÉ SỐ

Vé số của khách hàng đã được tạo và lưu vào tài khoản của khách hàng. Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng thực hiện theo một trong những cách sau:

– Dùng số phone đã sử dụng với CallV247 gọi vào số (714) 260-0999, hay

– Gửi tin nhắn (text) với nội dung “Ticket” đến (832) 803-0860.