Call V247 Banner

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin kính chào quý khách,

Để mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn và nhanh hơn, Call V247 đang tiến hành nâng cấp hệ thống. Vì vậy với một số quý khách nạp tiền, số tiền sẽ không có ngay trong tài khoản. Dự kiến có thế bị trễ đến 9:00 AM (Central Time). Call V247 xin thành thật cáo lỗi với quý khách vì sự bất tiện này.

Quý khách nào đã nạp tiền thông qua website này nhưng nếu chưa có tiền trong tài khoản, xin đừng lo lắng. Khi việc nâng cấp hoàn tất, tiền sẽ lập tức được thể hiện với tài khoản của quý khách.

Một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của quý đồng hương gần xa.