Call V247 Banner

Cách nạp tiền

  • Bước 1: Chọn số tiền quý khách muốn nạp bên khung Nạp tiền nhanh.
  • Bước 2: Nhập số điện thoại quý khách muốn nạp tiền vào. Ví dụ: 7244728247 (10 chữ số không cách khoảng).
  • Bước 3: Bấm nút Nạp Tiền để chuyển sang trang thanh toán. Quý khách có thể sử dụng PayPal hoặc Credit Card/Debit Card.
    • Lưu ý: Để sử dụng Credit Card/Debit Card, chọn “Pay with a debit or credit card” hoặc “Don’t have a PayPal account?” bên trang tranh toán PayPal.