Call V247 Banner

Hướng dẫn gọi

  • Bước 1: Gọi Số tổng đài địa phương (bấm vào để xem danh sách) hoặc Số tổng đài miễn phí (Toll Free).
  • Bước 2: Hệ thống sẽ thông báo số tiền còn lại trong tài khoản của quý khách.
  • Bước 3: Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách nhập số điện thoại quý khách muốn gọi.
  • Bước 4: Nhập số quý khách muốn gọi theo công thức bên dưới:

[Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số muốn gọi] + [Phím #]

  • Bước 5: Hệ thống sẽ thông báo số phút tối đa quý khách có thể gọi và cuộc gọi sẽ được kết nối.
Gọi về số điện thoại bàn:

Ví dụ: Gọi về điện thoại bàn ở tỉnh Đồng Nai, số (84) 61-350-7700.

Quý khách sẽ bấm: [Số tổng đài] [CALL] 84 61 350 7700 # và cuộc gọi sẽ được kết nối.

Trong đó 84 là mã quốc gia Việt Nam, 61 là mã vùng Đồng Nai.

Gọi về số điện thoại di động:

Ví du: Gọi về điện thoại di động số 0937347410 quý khách phải bỏ số “0” đầu tiên.

Quý khách sẽ bấm: [Số tổng đài] [CALL] 84 937347410 # và cuộc gọi sẽ được kết nối.

Gọi đi USA/Canada:

Ví dụ: Gọi đi vùng thuộc bang California, số 1 (714)-472-8427.

Quý khách sẽ bấm: [Số tổng đài] [CALL] 1 714 472 8427 # và cuộc gọi sẽ được kết nối.

Trong đó 1 là mã quốc gia Mỹ, 714 là mã vùng thuộc bang California.

Lưu ý:

  • Đừng bấm phím TALK hay SEND sau khi bấm số muốn gọi.
  • Gọi quốc tế không cần bấm 011.
  • Call V247 không chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh từ dịch vụ điện thoại của công ty quý khách đang dùng nếu không làm đúng theo hướng dẫn.